Objednávky

Od roku 2014 sú objednávky zverejňované na portáli Digitálne mesto: www.digitalnemesto.sk

Portál Digitálne mesto slúži na poskytovanie online služieb pre občanov a samosprávy.  Ide o služby podporujúce zákonnú povinnosť zverejňovať  zmluvy, objednávky, faktúry a iné informácie na internete.Objednávky 2013:
Objednávky 2013 (pdf)

Objednávky 2011-2012:
[table "2" seems to be empty /]