Hlavný kontrolór

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2019

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2018

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2017

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2016

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2015

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2015

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2014

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2014

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2013

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2013

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2012

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2012

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2011