Faktúry

Od roku 2014 sú faktúry zverejňované na portáli Digitálne mesto: www.digitalnemesto.sk

Portál Digitálne mesto slúži na poskytovanie online služieb pre občanov a samosprávy. Ide o služby podporujúce zákonnú povinnosť zverejňovať zmluvy, objednávky, faktúry a iné informácie na internete.Faktúry 2013:
Faktúry 2013 – došlé (pdf)
Faktúry 2013 – odoslane (pdf)

Faktúry 2012:
Faktúry 2012 – došlé (pdf)
Faktúry 2012 – odoslané (pdf)

Faktúry 2011:
[table "1" seems to be empty /]